Cicero redivivus:


Materiály ke stažení


Fotogalerie


Pohádka O dvanácti měsíčkách v neotřelém podání účastníků Dne latiny!


Před sty léty bylo jeden a půl milionu řeckých uprchlíků z Malé Asie vykořeněno ze své domoviny. Tragickou shodou okolností letos v Evropě začala další válka a další uprchlická krize. Výstava skic Michalise Kundurise zpřítomňuje traumatickou paměť uprchlíků – jejich vykořenění, cestu a osídlení v nových zemích; to vše hořce a odvážně snoubeno s poezií.