O Dni latiny

Den latiny je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté z řad akademické obce i mimo ni. Cílem Dne latiny je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti značně rozšířenou představu o studiu latiny jako samoúčelném biflování gramatických tvarů. Přednáškový program doplňují divadelní nebo filmová představení v latině či tématické výstavy.

Den latiny byl na FF UK poprvé pořádán v roce 2012. Byl zpočátku motivován mimo jiné snahou podpořit středoškolské učitele latiny v jejich nelehkém boji za každou hodinu svého předmětu. Hned v prvním roce se akce zúčastnilo přes pět set gymnazistů z celých Čech a Moravy a totéž se opakovalo i v následujících letech. Den latiny měl dosud vždy vynikající ohlas a ukázal, že – přes obecně panující skepsi – je o humanitní vzdělání, které nevede k rychlému zisku, nýbrž směřuje ke kultivaci člověka a společnosti, mezi mladými lidmi velký zájem.